Inspirational Poems - Contribute Rhyming, Non Rhyming Poems

 

 

About contentwriter | Contact Us

Useful Articles

More Poems

Short Stories

Hire Our Writing Services

Know More About Our Services

Contact Us [email protected]

Advertise With Us

Search Content Writer India 

 

 

Kyun Hath Khadhe Kar Diye Ab

Prakriti ki susanskriti or sawakchta ko,
Manaw ne hai dushit kiya,

Vilasita or vikash ka nam dekar,
Prakriti ke niyamo ko dutkar diya

To phir aaj kyu ?(2)
Prakriti ke khar ko sahne ka sahas nahi,

Kha gayi wo vilasita, kha gayi wo vikashlila.
Hosh aa gayi agar abhi (2)

To mat chedho prakriti ke niymo ko,
Ese me hai sabki jiwan, yahi hai prakriti ka niyam.

Kha gye we vano ke tashker,
kha gye we bhumaphiya,

Kha gye we pashu khalo ke tashker,
kha hai es vinashlila ke rachiyata.

Hath khadhi kyu kar di ab (2)
Hai yadi shakti tum me to rok lo Koshi ka kahar,

Tum rok lo Badel ka gerajna,
Tum rok lo Surya ka nikalna,

Rok lo tum Subha-Sham ka hona.
Thabhi manav khalayega Eshwer,

Or tum khala o ge Permeshwer.

Yadi na kar seko yaisa,
To na chedho prakriti ka niyam,

Tab na hoga prakriti ka kahar,
Tab hoga tum per prakriti ka ashar.

Contributed By : Anchal Ojha I write articles, poems, Stories and songs. [email protected]

 

 
  

Web Content Writing Services, India | Contribute Your English & Hindi Poems

Sitemap

Home


Copyright contentwriter.in , [email protected]